Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 19. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě",

která se koná dne 27. 2. 2024  v Brně, v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno vedle BVV )

 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Očekávaný vývoj odvětví energetiky 
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Možnosti energetických úspor - Kogenereace, Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart metering, 
■ Trendy využití obnovitelných zrdojů, Elektromobilita, Trendy vývoje bateriových technologií , 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství, Trendy a možnosti využití vodíku v energetice 
■ Digitalizace v energetice,  Možnosti úspor a zvyšování efektivnosti
■ Kybernetická bezpečnost v energetice, Možnosti využití AI v energetice   
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky a průmyslu nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, možnostmi úspor, energetickými řešeními a příležitostmi.  Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

 

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference :

8:30 - 9:30  Registrace účastníků, Neformální setkání, Prezentace partnerů v předsálí

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:00  Trendy a podpora rozvoje odvětví energetiky  

 •   Ing. Petr Třešňák, Náměstek Ministra průmyslu a obchodu ČR   Úvodní slovo

Trendy a vývoj ekonomiky v ČR a ve světě

 •   Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Očekávaný dopad současné situace na ekonomiku a průmysl, Názory a zkušenosti,  

 •   Ing. Miroslav Singer, Ph.D., Hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding

Očekávané trendy v oblasti regulace a cen v energetice

 •   Ing. Jan Šefránek, Ph.D., Ředitel Sekce regulatorních činností a mezinárodní spolupráce, Energetický regulační úřad         

Očekávaný vývoj odvětví energetiky, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 •   Ing. Pavel Řežábek, Hlavní ekonom, ČEZ a.s. 

Rozvoj přenosové soustavy v souvislosti s transformací energetiky

 •   Ing. Zdeněk Hruška, Ředitel sekce Rozvoj a technická koncepce přenosové soustavy, ČEPS, a.s.

Očekávaný vývoj energetiky, E-mobilita, Problematika Energeticky náročného průmyslu v ČR a Evropě, Zkušenosti ŠKO ENERGO 

 •   Ing. Jaromír Vorel, Jednatel, ŠKO ENERGO s.r.o., Předseda předsednictva SVSE | Chairman of SVSE 

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství a energetice 

 •   Ing. Petr Fajmon, MBA , Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.

Diskuse

 

11:15 – 11:30  Přestávka na kávu

11:30 – 12:30   Trendy v energetice, Připravované projekty a zahraniční zkušenosti                                           

 •   Ing. Martin Panáč, Siemens, Předseda představenstva AKU-BAT CZ

Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství 

 •   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR

Trendy a příležitosti využití vodíku v energetice, Názory a zkušenosti

 •   Ing. Aleš Doucek, Ph.D., Předseda představenstva Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), ÚJV Řež, a.s., vedoucí odd. „Vodíkové technologie“

Trendy moderní energetiky v průmyslu

 •   Ing. Tomáš Buzrla, Výkonný ředitel Svazu moderní energetiky

Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla 

 •   Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

Trendy digitální transformace v energetice, Názory, Zkušenosti 

 •   Ing. Josef Fritschka, Výkonný ředitel, TECHNODAT

ESG a energetika 

 •   Mgr. Kamil Blažek, Advokát, partner, AK Kinstellar 

 

12:45 – 13:45  Oběd

 

13:45 – 15:30    Trendy v nové energetice, Úsporná a ekologická řešení v energetice Energetická soběstačnost, efektivita a nezávislost, Názory a zkušenosti

 •  Ing. David Martínek, ČEZ ESCO, a.s.  

 

Kybernetická bezpečnost v energetice, názory, zkušenosti, doporučení

 •  Ing. Adam Kučínský, Ředitel odboru, Odbor regulace, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
 •  Ing. Michal Čábela, Director | Risk Advisory/Cyber Risk, Deloitte Advisory s.r.o.

 

Trendy a možnosti využití umělé inteligence v energetice a v průmyslu

 • Ing. Martina Tichá, Blindspot Solutions,  member of Adastra Group

   

Transformace energetiky v České republice

 •   Ing. Lukáš Dobeš, Ředitel TEDOM ESCO

 

Možnosti cirkulární ekonomiky v ČR přispět k větší energetické bezpečnosti ČR 

 •   RNDr. Miloš Kužvart, Výkonný ředitel, ČAObH

 

Trendy hospodaření s vodou v energetice a průmyslu, Možnosti úspor

 •   Ing. Pavel Dobiáš,  ENVI-PUR, s.r.o.

 

Další témata a řečníci  v jednání

 

Očekávaný vývoj energetiky v ČR a ve světě

 •   Prof. Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom

 

Závěrečná diskuse

 

Neformální setkání

 

16:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola

ČEZ ESCO

ČEZ ESCO (Energy Service COmpany) je strategickým partnerem pro státní správu, místní samosprávy a firemní sektor, průmyslové podniky a velké společnosti. Zajišťujeme komplexní řešení energetických potřeb, včetně energetické optimalizace a dodávky energií. Operujeme prostřednictvím dceřiných společností na českých i slovenských trzích. Další obchodní aktivity rozvíjíme i v zahraničí na celoevropské úrovni.

01 Siemens

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více jak 13 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.  

ADASTRA

Adastra je mezinárodní konzultační společnost českého původu. Působí na téměř všech kontinentech, má zastoupení v Torontu, Londýně i v New Yorku. Bezmála 20 let úspěšně spojujeme světy obchodu a technologického vývoje. Jádrem našeho podnikání je získávání kvalitních dat pro naše klienty, jejich následné praktické využití, vždy s jasně měřitelným výsledkem. Našich služeb využívají nadějné lokální start-upy i velké nadnárodní korporace.

Atlas Copco

Společnost Atlas Copco je průmyslová skupina s celosvětově vedoucí pozicí v oblasti kompresorů, expandérů a systémů úpravy stlačeného vzduchu, průmyslového nářadí a montážních systémů. Společnost sídlí ve švédském Stockholmu a působí ve více než 170 zemích. Obchodní oblast Průmyslová technika a nářadí nabízí vysoce kvalitní pneumatické a elektrické nářadí, montážní systémy, brusky, vrtačky a příslušenství pro servisní služby.

BCG

Boston Consulting Group je globální poradenská firma, která spolupracuje s lídry v oblasti podnikání a společnosti, aby řešila jejich nejdůležitější výzvy a využila jejich největších příležitostí. Náš úspěch závisí na duchu hluboké spolupráce a globální komunitě různorodých jednotlivců, kteří jsou odhodláni každý den zlepšovat svět i sebe navzájem. Naše různorodé globální týmy jsou nadšené tím, že odhalují potenciál a uskutečňují změny, poskytují integrovaná řešení prostřednictvím špičkového poradenství v oblasti řízení, technologií a designu firemních a digitálních podniků.

ČEPS

Společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV) na základě licence na přenos elektřiny udělené Energetickým regulačním úřadem. Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory, z nichž některé jsou určeny pro převádění el.energie z přenosové do distribuční soustavy, a trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3 867 km a 220 kV o délce 1 824 km. V rámci elektrizační soustavy ČR poskytuje ČEPS přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou el.energie v reálném čase.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

Deloitte

Deloitte je označení, pod nímž v nezávislých společnostech spolupracují desetitisíce odborníků. Tyto společnosti jsou členy Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL). V České republice poskytují služby společnosti Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Deloitte Security s.r.o. a Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, které jsou přidruženými firmami Deloitte Central Europe Holdings Limited. Společnosti Deloitte patří v České republice mezi přední firmy poskytující odborné poradenství. Tyto specializované služby v oblasti auditu, daní, poradenství, řízení rizik, finančního poradenství a právních služeb zajišťují prostřednictvím svých více než 600 odborníků.

ENERGIE AG BOHEMIA s.r.o.

V domácnostech, školách a provozovnách našich zákazníků pečujeme o tepelný komfort a zajištujeme dodávku teplé vody. Teplo vyrábíme v teplárnách na biomasu, centrálních i domovních plynových kotelnách, z nichž některé využívají vysoce účinné kogenerace tepla a elektrické energie. Naše služby však sahají až do samotných domácností. Vlastníkům a správcům domů nabízíme údržbu, opravy, odečítání měřidel, fakturaci a také správu bytového fondu.

 

Engul

Engul, s.r.o. je spoločnosťou špecializujúcou sa na návrh, výrobu a servis zariadení produkujúcich elektrickú energiu a teplo na báze spaľovacích motorov. Hlavnými aktivitami sú riešenia vyhotovené na mieru v oblasti: kombinovanej výroby elektriny a tepla, kombinácie kogenerácie s výrobou chladu, vysoko účinnej lokálnej výroby elektrickej energie, výroby el.energie z odpadového tepla, výroby el.energie pre krytie špičkových odberov, výmenníkových blokov pre kogeneráciu a tepelné systémy, sofistikovaných záložných systémov pri výpadku el. siete, strojov na osobitné účely poháňaných spaľovacími motormi

ENVI-PUR, s.r.o.

Jsme jedna z nejvýznamnějších českých společností v oblasti čištění, úpravy a recyklace vody v domácnostech, obcích i průmyslových objektech na českém trhu. Jsme dodavatel kvalitních dešťových nádrží. Nabízíme komplexní služby od technologického návrhu, poloprovozního testování a projektu, až po realizaci a následný servis.

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.

EPLAN poskytuje software a služby pro oblasti elektrotechniky, automatizace a mechatroniky. Společnost zaujímá jednu z vedoucích pozic na celém světě ve vývoji softwarových řešení pro výrobu strojů, zařízení a rozvaděčů. Zároveň je společnost EPLAN ideálním partnerem pro zjednodušení složitých inženýrských procesů. Standardizovaná i individuální rozhraní k systémům ERP a PLM/PDM zajišťují konzistenci dat v rámci celého řetězce tvorby výrobku. Společnost EPLAN byla založena roku 1984 a je součástí skupiny Friedhelm Loh Group.

Kinstellar

S kancelářemi v jedenácti jurisdikcích a více než 350 místními a mezinárodními právníky poskytujeme konzistentní, propojené právní poradenství a pomoc napříč různými regionálními trhy – spolu s know-how a zkušenostmi, které prosazují vaše zájmy a zároveň minimalizují vystavení riziku. Mezi naše klienty patří přední mezinárodní a regionální korporace, banky a další finanční instituce, státní orgány a multilaterální instituce.  Zabýváme se nejdůležitějšími a nejsložitějšími úkoly pro klienty napříč různými průmyslovými odvětvími a obchodními sektory.

KOMTERM, a.s.

Akciová společnost KOMTERM je silnou a stabilní firmou, která nabízí zákazníkům širokou škálu produktů a služeb z oblasti energetiky na českém a slovenském trhu. V současné době zaměstnává přes 350 zaměstnanců. KOMTERM, vychází z třicetileté historie a navazuje na nejlepší tradice české energetiky. Zaměřuje se na oblast nákupu, výroby, distribuce a prodeje tepla a elektrické energie.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

osc

Společnost OSC vznikla v září roku 1994, vyčleněním bývalé divize Simulačních a řídicích systémů (dříve odbor Automatizace) ze společnosti ORGREZ do samostatné akciové společnosti. Dlouhá tradice je zdrojem cenných zkušeností, rozsáhlých poznatků a bohatých odborných znalostí, jimiž společnost v současnosti disponuje. Podnikatelská filozofie firmy je zaměřena na poskytování kvalitních, technicky vysoce vyspělých inženýrských služeb a produktů, orientovaných v maximální míře na specifické požadavky a potřeby zákazníků.

Prometheus

Společnost Prometheus, energetické služby, a.s., člen koncernu Pražská plynárenská, a.s. , Městská společnost, ve výlučném vlastnictví Hlavního města Prahy, Přes 50 000 připojených domácností, Instalovaný výkon přes 110 MW, Garance energetických úspor v rozmezí 20 - 30 %, Zkušenosti téměř 30 let v oboru, Zabýváme se:  Navrhováním, financováním, výstavbou zdrojů tepla a jeho následnou dodávkou, Poskytujeme komplexní energetické poradenství, Naším cílem je nabídnout zákazníkům moderní a ekologické zdroje tepla a úspory na nákladech, Zajišťujeme realizaci, správu a provoz, Našimi váženými zákazníky jsou jak jednotlivé domácnosti, developeři a firmy, tak i velké energetické komplexy a areály.

PZK international cooperations

Meti  aktivity společnosti PZK BRNO a.s. patří : Velkoobchod - zabezpečujeme dodávky elektrotechnických materiálů předních evropských výrobců, které výhradně zastupujeme v České republice a na Slovensku; Permanentní magnety - zajišťujeme zakázkovou výrobu a provádíme výstupní kontrolu permanentních magnetů na bázi vzácných zemin; Zkušebnictví - v naši akreditované laboratoři testujeme magnetické parametry magnetů; Výroba - zabezpečujeme výrobní proces a vývoz českých výrobků strojírenského a elektrotechnického průmyslu

QUANTUM a.s.

QUANTUM je víc než název firmy, je to tradiční obchodní značka s 30-ti letou historií, symbol kvality, spolehlivosti a hospodárnosti, dodavatel energií, distributor zemního plynu, společnost komplexně působící v plynárenství. Nabídneme Vám poradenství, energie, výrobky, služby a servis, vše na jednom místě, v jednom čase a z jedné ruky.

SENSIT s.r.o.

Společnost SENSIT s.r.o. se dále zabývá výrobou snímačů teploty používaných v nejrůznějších odvětvích. Standardní teplotní rozsah snímačů je od -200 °C do 1 200 °C, průměr odporových snímačů teploty již od 1 mm a u termočlánků od 0,5 mm. Svůj sortiment v posledních letech rozšířila o snímače vlhkosti, snímače CO2, snímače hladiny a snímače proudění. Od roku 2015 prezentujeme na našich stránkách také indukční snímače a optické snímače hladiny.

SILENT-CZECH spol. s r.o.

SILENT-CZECH spol. s r.o. se zaměřuje na výrobu elektroizolačních dílů a komponentů převážně pro elektrotechnický průmysl. Dále na dodávky širokého spektra flexibilních izolačních materiálů, impregnačních laků a pryskyřic, vodičů pro vinutí, vývodových a propojovacích vodičů, mechanických částí, hlavně pro výrobce a pro opravny elektromotorů, transformátorů, cívek a elektroniky. SILENT-CZECH spol. s r.o. nabízí všem zákazníkům a partnerům profesionální přístup, spolehlivost, poradenství a návrh individuálních řešení.

sko-energo

ŠKO-ENERGO je finančně stabilní společnost, která zajišťuje veškeré energie pro ŠKODA AUTO a teplo pro město Mladá Boleslav. Vyrábí a distribuuje ekologicky čisté energie s využitím bezuhlíkatých technologií. Poskytuje komplexní služby průmyslové energetiky a snižuje energetickou náročnost v oblasti spotřeby. Je dobrým občanem v regionech, kde působí.Většina ze 45 tisíc obyvatel Mladé Boleslavi (12 tisíc rodin) je zásobována teplem ze ŠKO-ENERGO. O výhodách centrálního zásobování teplem svědčí i noví zákazníci v průmyslových zónách města. ŠKO-ENERGO se jako významná regionální společnost zajímá o dění v Mladé Boleslavi a podílí se na jeho dalším společenském rozvoji.

Tedom

Cílem skupiny TEDOM je nastavit pro každého zákazníka správný mix energetických služeb s ohledem na jeho potřeby. Nabízíme komplexní řešení pro ty, kteří hledají spolehlivé dodávky elektřiny a tepla, zvyšujeme efektivitu provozů a přinášíme energetickou bezpečnost a nezávislost. Věříme, že budoucnost energetiky spočívá v decentralizovaných zdrojích, které se virtuálně integrují do větších celků, spolupracují navzájem a podporují elektrizační síť v dobách nedostatku nebo přebytku energie. Našim zákazníkům umožňujeme stát se aktivními hráči na moderním energetickém trhu. A to díky tomu, že již více než 30 let vyrábíme, instalujeme, servisujeme a provozujeme kogenerační jednotky. Nově jsme do nabídky zařadili i fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla.

Technodat Elektro, s.r.o.

Technodat Elektro, s.r.o. již více než 20 let poskytuje výjimečná softwarová řešení, mimo jiné i platformu Engineering Base, pomocí kterých pomáháme zrychlit proces vývoje produktu nebo zařízení a následně zefektivnit tvorbu a správu vaší elektro a procesní dokumentace. Pro dodávané systémy nabízíme nejen kompletní technické i obchodní činnosti zahrnující analýzu nasazení vybraného systému a jejich implementaci, ale i školení, servis či služby v oblasti inženýringu jako tvorbu firemních standardů apod. Mezi naše největší zákazníky patří E.ON Distribuce, UNIPETROL, ABB, ŠKODA TRANSPORTATION, TATRA TRUKCS, ZETOR TRACTORS a jiné.

Teplárny Brno, a.s.

Teplárny Brno, a.s., vyrábí teplo ve čtyřech teplárenských zdrojích soustavy zásobování tepelnou energií (SZTE), které jsou vzájemně propojeny parním a horkovodním potrubím. Propojení zdrojů soustavy ZTE umožňuje trvalou a spolehlivou dodávku tepla zákazníkům, neboť chod jednoho zdroje může být zastoupen chodem zdroje jiného. Do soustavy ZTE je připojen provoz SAKO Brno, a.s., který umožňuje využít teplo vzniklé spalováním komunálního odpadu. Vyrobené teplo je distribuováno tepelnou rozvodnou sítí do výměníkových stanic připojených objektů. V okrajových částech Brna provozuje společnost kotelny na zemní plyn. Teplárny Brno, a.s., dodávají teplo přibližně 92 tisícům domácností.

Uchytil

Firma UCHYTIL s.r.o. se zabývá energetikou již několik let. Jedná se především o teplovodní, horkovodní a parní rozvody ať už v kanálech či bezkanálovou metodou. Dále se zabýváme rekonstrukcí a výstavbou blokových kotelen či výměníkových stanic od projektu po kolaudaci stavby. Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka. Neméně důležité stránky v naší práci představuje ochrana životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Základem obchodních úspěchů společnosti Uchytil je spojení efektivní týmové práce s vysokou profesionalitou zaměstnanců.

Zeppelin

Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ je zkušeným dodavatelem systémových řešení a technologií v oblasti pohonných systémů a energetického zabezpečení. Je výhradním prodejcem naftových a plynových motorů amerického výrobce Caterpillar v České republice. Disponuje špičkovým servisním zázemím i vlastním vývojovým centrem. Její doménou je poskytovat zákazníkům komplexní řešení – od návrhu, vývoje, prodeje a instalace zařízení až po záruční a pozáruční servis.

Energetika časopis

Energy HUB

Pro Energy

AKU-BAT

caobh

COGEN

CSZE

Česká vodíková technologická platforma (HYTEP)

Svaz moderní energetiky

Teplárenské sdružení ČR

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem