Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 16. ročník odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",

která se koná dne 3. 3. 2021 v Brně, v kongresovém centru hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre. 

Konference je současně připravena ve formátu ON-LINE. 

Online konference bude probíhat s možností účasti na :  

 •          Hlavním programu s přímým přenosem
 •          Výstavních virtuálních stánkách s partnery
 •          Networkingu 

Hlavní tematické okruhy odborné konference:

■ Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě
■ Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
■ Strategie a zkušenosti energetických a průmyslových společností
■ Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
■ Očekávané trendy v oblasti decentrální energetiky, Smart meteringu a elektromobility
■ Trendy vývoje bateriových technologií 
■ Inovace a nové technologie v odvětví energetiky a teplárenství 
■ Digitalizace v energetice, 
■ Připravované investice v odvětví energetiky, Trendy financování, investic, fúzí a akvizic  
■ Trendy zpracování odpadu a možnosti energetického využití
■ Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

 

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu, novými technologiemi, inovacemi, energetickými řešeními a příležitostmi.  Konference se zúčastní významní představitelé odvětví energetiky a průmyslu.

 

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Konference bude probíhat online v mezinárodně prověřeném a bezpečném konferenčním systému.  

Účastníci obdrží prolink, není potřeba instalovat.  V prostředí bude možné sdílet a navazovat kontakty.

 

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi.

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758

e-mail : mandelik@konference.org

Program konference :   Konference je připravena ON-LINE

8:00 – 9:00  Registrace účastníků, Virtuální procházka stánků partnerů 

9:00 - Slavnostní zahájení – ON-LINE

9:05 – 11:00  

Energetická a surovinová strategie České republiky

 •   Ing. Tomáš Smejkal, Vedoucí oddělení  strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Trendy v oblasti regulace energetického trhu

 •   Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D., Předseda Rady Energetického regulačního úřadu   ( v jednání )   

Trendy a vývoj obchodování na Energetické burze Praha (PXE) 

 •   Ing. David Kučera, Ředitel, POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s. 

Očekávaný dopad pandemie na ekonomiku a průmysl, Názory a zkušenosti,  

 •   Ing. Miroslav Singer, Ph.D., Hlavní ekonom společnosti Generali CEE Holding

Možné scénáře budoucího vývoje výrobního mixu a energetiky, Názory a zkušenosti,

 •   Ing. Svatopluk Vnouček, Místopředseda představenstva,  ČEPS, a.s.

Očekávaný vývoj a trendy v teplárenství   

 •   Mgr. Tomáš Drápela, Předseda Teplárenského sdružení ČR  

Výzvy, hrozby a příležitosti v energetice 

 •   RNDr. Luděk Niedermayer, Poslanec Evropského parlamentu

 

Diskuse ON-LINE – další hosté v jednání

11:00 – 13:00   

Očekávaný vývoj na trhu energetických komodit

 •   Ing. Petr Bártek, Head Equity Analyst, Ceska Sporitelna a.s., member of Erste Group  

Blockchain a decentrální energetika 

 •   Ing. Miroslav Iwachow, KPMG Česká republika 

Inovace a nové technologie v odvětví energetiky 

 •  Ing. Martin Panáč, Vedoucí oddělení Future Grids, Siemens s.r.o.  

Očekávaný vývoj v teplárenství 

 •   Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel, Teplárenské sdružení ČR 

Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla 

 •   Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech 

Přínosy digitální transformace v energetickém průmyslu 

 •   Řečník v jednání 

Trendy vývoje bateriových technologií

 

Další témata v jednání   - 

Závěrečná diskuse ON-LINE

 

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k další spolupráci a rozvoji odvětví energetiky.

ČEPS

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka roku 2011 Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

KPMG, s.r.o.

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek.

SILENT-CZECH spol. s r.o.

sko-energo

Uchytil

Firma UCHYTIL s.r.o. se zabývá energetikou již několik let. Jedná se především o teplovodní, horkovodní a parní rozvody ať už v kanálech či bezkanálovou metodou. Dále se zabýváme rekonstrukcí a výstavbou blokových kotelen či výměníkových stanic od projektu po kolaudaci stavby. Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka. Neméně důležité stránky v naší práci představuje ochrana životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Základem obchodních úspěchů společnosti Uchytil je spojení efektivní týmové práce s vysokou profesionalitou zaměstnanců.

COGEN

Svaz moderní energetiky

Teplárenské sdružení ČR

Informace pro účastníky:

Zvýhodněný účastnický poplatek činí  2.000 Kč na osobu ( 2.420 Kč včetně DPH).

Pro 2 a více účastníků z jedné společnosti můžete využít slevu 500 Kč a zvýhodněný účastnický poplatek 1.500 Kč na osobu  ( 1.815 Kč na osobu včetně DPH )

 

V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci,  online sborník s příspěvky řečníků, virtuální procházka partnerů s kontakty, studie vývoje odvětví energetiky

V případě zájmu o účast poplatek poukažte prosíme nejpozději do  1. 3. 2021 na účet u České spořitelny, Účet: 2052770399/0800  Variabilní s.: IČO společnosti

Daňový doklad Vám bude zaslán elektronicky.  

 

Konference bude probíhat online v mezinárodně prověřeném a bezpečném systému https://hopin.to/

Online konference bude probíhat s možností účasti na :  

 •          Hlavním programu s přímým přenosem
 •          Virtuálních stánkách s partnery
 •          Networkingu

Účastníci obdrží prolink, není potřeba instalovat.  

V prostředí bude možné sdílet a navazovat kontakty.

Věříme, že konference bude pro představitele odvětví energetiky přínosná a přispěje ke spolupráci a dalšímu rozvoji v oboru.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4. 5. 2011 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem