Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 6.ročník odborné konference na téma:

\"Očekávaný vývoj odvětví energetiky a cen energií\"

která se koná dne  4. 5. 2011 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Trendy a predikce vývoje cen fosilních paliv a el.energie
 • Názory a zkušenosti představitelů energetického průmyslu
 • Státní energetická koncepce
 • Řízení rizik, Energetická bezpečnost
 • Trendy výroby a distribuce plynu, tepla a elektrické energie
 • Kam směřuje jaderná energetika
 • Budoucnost využití obnovitelných zdrojů energií
 • Dopady zavedení Smart Grids
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Facility Management - možnosti snižování nákladů
 • Trendy a možnosti zajištění cen energií
 • Financování energetických projektů, Fúze a akvizice
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v energetickém průmyslu.

Cílem konference je vzájemná výměna názorů a zkušeností představitelů odvětví energetiky, průmyslových podniků, odborníků a ekonomů nad očekávanými trendy vývoje energetického průmyslu a cen energií.

Na konferenci bude dán prostor pro navázání spolupráce a partnerství.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program odborné konference:
 
9:00 – 9:05 Slavnostní zahájení 
  
9:05 – 11:00 Očekávaný vývoj cen energií, regulace a legislativy,  Strategické dokumenty ČR v oblasti surovin a energetiky, Výzvy, příležitosti a hrozby české energetiky, Názory a zkušenosti, Diskuse
 •  Doc. Ing. Lubomír Lízal, Ph.D., Člen bankovní rady ČNB a vrchní ředitel
 •  Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. , Ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 •  Ing. Vladimír Tošovský, Předseda představenstva a generální ředitel ČEPS, a.s.
 •  Ing. Václav Matys, Manažer útvaru výstavba zdrojů v tuzemsku, divize Investice, ČEZ, a.s.
 •  Ing. Pavel Dočekal, Head of Regulatory Affairs, RWE Transgas, a.s.
 •  Dr. Ing. Ján Fabián, Ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s.
 •  Ing. Oldřich Petržilka, Prezident České plynárenské unie
11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
 
11:15 – 12:30 Vývoj cen tepelné energie
 •  Ing. Stanislav Večeřa, Ředitel odboru teplárenství, ERÚ
Dopady dotační a ekologické politiky na vývoj cen energií 
 •  Ing. Vladimír Štěpán, Jednatel společnosti ENA s.r.o.
Trendy zajištění energetických komodit
 •  Ing. Jakub Židoň, Česká spořitelna, a.s.
Očekávaný vývoj spotřeby plynu, uhlí a elektřiny
 •  Ing. Petr Novák, Analytik,PPF GENERALI
Očekávaný vývoj cen ropy
 •  Ing. Petr Čermák, Analytik,Colosseum a.s.
Financování výstavby energetických projektů
 •  Ing. Miroslav Brajer, Energy Team, Česká spořitelna
Právní aspekty v energetice
 •    JUDr. Ivo Bárta, White & Case
12:30 – 13:30 Oběd
 
13:30 – 16:30 Energetická a jaderná bezpečnost ve světle událostí v Japonsku
 •  Ing. Jiří Veselý, Odbor hodnocení jaderné bezpečnosti, SÚJB
Řízení jaderné elektrárny
 •  Ing. Tomáš Žák, MBA, Ředitel JE Dukovany, divize Výroba, ČEZ, a. s. 
Kam směřuje jaderná energetika
 •  Ing. Aleš John, MBA, Generální ředitel, Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.
Lokální energetická centra s vysokou účinností
 •  Ing. Jan Musil, MBA, Předseda představenstva a GŘ, ČKD GROUP, a.s.
Zkušenosti z implementace systému pro plánování a optimalizaci KVET 
 •  Ing. Bohumil Jirgl, Senior Consultant, Ness Technologies
Facility Management – možnosti úspory nákladů
 •  Mgr. Tomáš Franěk, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
Dopady zavedení Smart Grids
 •  Ing. Marian Švrček, Viceprezident, A.T.Kearney GmbH
Fúze a akvizice v odvětví energetiky
 •   Ing. Bc. Michal Mišun, CFA, FRM, Partner REDBAENK
Podpora provozního financování energetických firem 
 •  Ing. Richard Holešínský, Obchodní ředitel, Bibby Financial Services, a. s.
Vývoj odvětví energetiky ve světě
 •  Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
16:30  Raut s ochutnávkou moravského vína
ARMATURY Group a.s.

ARMATURY Group, a.s. – významný český výrobce průmyslových armatur, dodavatel potrubí a příslušenství a poskytovatel poradenství a servisních služeb. Kompletace dodávek armatur a potrubí do vyšších technologických celků do odvětví klasické a jaderné energetiky, chemie a petrochemie, plynárenství, vodárenství a hutního průmyslu. Výroba speciálních armatur.

Bibby Financial Services, a.s.

Bibby Financial Services, a.s. je v současnosti největší factoringovou společností specializovanou na provozní financování malých a středních firem v České republice. Svým klientům poskytujeme komplexní finanční servis v oblasti provozního financování na principech factoringu, nad rámec běžných bankovních standardů, na základě individuálně a nezávisle posuzovaných podmínek a respektování požadavků časově flexibilního řešení. Klientům pomáháme překlenout výkyvy v hotovosti, stabilizovat cash flow, snížit rizika problematické platební morálky odběratelů a omezit dopad ekonomické krize na jejich podnikání. Náležíme k Bibby Financial Services, největší nezávislé factoringové společnosti Velké Británie s globální působností.

Česká spořitelna, a.s.

Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5 milionu klientů největší bankou na trhu. Česká spořitelna již vydala více než 3,2 mil. platebních karet, disponuje sítí 654 poboček a provozuje více než 1419 bankomatů a platbomatů. Česká spořitelna se stala v jubilejním desátém ročníku soutěže Fincentrum Banka Bankou desetiletí a poosmé v řadě si odnáší titul Nejdůvěryhodnější banka roku.

ČKD Group

ČKD GROUP je společenství inženýrských a výrobních firem, které působí v segmentech strojírenského a elektrotechnického průmyslu s výraznou exportní orientací. Hlavní zaměření je do oblasti dodávek komplexních investičních celků, technologických uzlů, kusových dodávek a komponent pro oblast energetiky obnovitelných zdrojů, infrastruktury, klasické energetiky, transportu a zpracování plynu a ropy, ekologie, chemie a elektrotechniky. Značnou pozornost věnujeme zákaznickým službám, které jsou spojeny se servisem, modernizacemi, náhradními díly a poradenskou činností.

GA Energo technik

GA Energo technik, s.r.o. – zajišťujeme montáže VVN, VN, NN, havarijní službu, výstavbu náhradní přenosové trasy, kabely, veřejné osvětlení, stavební činnost, výstavbu fotovoltaických elektráren, projektovou činnost. Jako jediná firma na poli montáží VN a VVN v ČR jsme certifikováni pro tažení vodičů přes křižovatky elektrifikovaných železnic ČD pod napětím, bez vypínání a výluk. Dále stavíme bioplynové stanice na klíč s technologií firmy Biogas Nord, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů zpracováním biomasy.

KAF Facility

Společnost KA F Facility, s.r.o. patří k významným dodavatelům facility služeb pro komerční objekty, průmyslové závody, developery a investory. Specializuje se na Facility Management, čištění a úklid, dodávky chemie a materiálů a řešení služeb. Od svého založení roku 1989 KAF Facility zrealizovala zakázky pro významné firmy za více než 2 miliardy Kč. Od října roku 2011 patří do francouzské skupiny ATALIAN – jednoho z největších evropských poskytovatelů multitechnických služeb v oblasti facility managementu.

KMrack

Společnost KROMEXIM Products, spol. s r.o. se zabývá výrobou a prodejem datových a silových rozvaděčů včetně příslušenství. V celém výrobním procesu je kladen důraz na kvalitu, ekologii a dokonalý vzhled výrobků. Technická příprava výroby sleduje požadavky trhu, které přenáší prostřednictvím výrobydo konečného produktu. Základní ideou je vytvořit kvalitní, dokonale technicky i esteticky vyvážený výrobek. Obsáhlý výrobní program je složen z několika základních typů rozvaděčových skříní, které jsou členěny podle rozměrových modifikací.

Labara Cables

Firma LABARA CABLES s.r.o. vznikla v roce 2009 jako dceřinná společnost firmy LABARA s.r.o. a zabývá se velkoobchodní prodejem kompletního sortimentu kabelů a vodičů. Obchodní aktivity naší firmy jsou celosvětové - spolupracujeme jak s východními tak i západními trhy. Nakupujeme kabely a vodiče od mnoha zahraničních i českých výrobců. Kvalita výrobků a služeb je garantována certifikovaným systémem ISO 9001:2001. Poskytujeme kompletní servis a naši zákazníci dostanou vždy materiál v požadované kvalitě a dodacím termínu.

MT Legal s.r.o., advokátní kancelář

Advokátní kancelář MT Legal poskytuje komplexní služby a kvalifikované poradenství v naprosté většině odvětví práva. Vysoce specializované služby nabízí v oblasti veřejných zakázek, koncesních řízení a spolupráce veřejného a soukromého sektoru, včetně EPC projektů, a to i v modelu PPP. Dále se specializuje na sektor informačních a telekomunikačních technologií.

Ness

Ness Czech s.r.o. je globálním poskytovatelem služeb IT, zaměřených na tři klíčové oblasti: vývoj softwarových produktů, podnikové aplikace a obchodní služby a distribuci softwaru. Služby společnosti Ness se zaměřují na následující oblasti: Vytvoření obchodní platformy pro správu a optimalizaci podnikání ; Dodávání více informací do přehledů obchodních informací (BI) a obchodním analytikům; Správa celého vztahu mezi společností a klientem a zjednodušení vyúčtovávání; Snížení rizika při obchodu s energiemi; Ovládnutí sofistikovaných technologických řešení; Optimalizace výroby energie

OKD

OKD, a. s. je součástí nizozemské průmyslové skupiny New World Resources N. V. OKD je jedním z největších soukromých zaměstnavatelů v ČR. Působí na severní Moravě. Základem činnosti OKD je těžba kvalitního černého uhlí s nízkým obsahem síry (pod 1 %). Používá se převážně v energetickém a hutnickém průmyslu. Těžba, zpracování a prodej uhlí je základním, ne však jediným posláním OKD. Jako třetí největší soukromý zaměstnavatel a jeden z největších hospodářských subjektů v oblasti má firma významný vliv na tvář krajiny, životní prostředí, zaměstnanost i každodenní život obyvatel.

Thermona spol. s r.o.

Thermona, spol. s.r o. – dodáváme plynové nástěnné, stacionární a kondenzační kotle, elektrokotle, kaskádové kotelny, kotle na pevná paliva, zásobníky teplé vody a příslušenství (odkouření, regulace atd.), solární systémy pro ohřev teplé vody a vytápění. Nabídka poradenství.

VF

Firma VF, a.s. byla založena v roce 1992 skupinou odborníků v oblasti ochrany před ionizujícím zářením. V průběhu své více než patnáctileté existence se stala jedním z lídrů v oblasti komplexních dodávek služeb a řešení v oblasti radiační ochrany v ČR a SR. Zajištění vysoké úrovně našich služeb jakosti spojených s ochranou životního prostředí a bezpečnosti práce pokládáme za prioritní pro dosažení spokojenosti našich zákazníků a posilování konkurenceschopnosti naší společnosti na tuzemském i zahraničním trhu.

White&Case

Pražská kancelář je součástí mezinárodní sítě White & Case a poskytuje právní poradenství podle práva ČR i jiných jurisdikcí. Rovněž poskytuje daňové poradenství v ČR včetně transakčního poradenství a mezinárodního daňového strukturování.

Brno Business

Pro Energy

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě – 18.ročník

22.2.2023 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 17.ročník

22.3.2022 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dřívější název Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 16.ročník

3.3.2021 , ON-LINE

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 15.ročník

4.3.2020 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 14.ročník

28.3.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 13.ročník

21.3.2018 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 12.ročník

8.3.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 11.ročník

18.05.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě – 10.ročník

21.5.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR – 9. ročník

14. 5. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 8.ročník

15. 5. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku – 7.ročník

6. 3. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Trendy vývoje výroby a distribuce tepla, plynu a el.energie
 • Vývoj a trendy využití jaderné energetiky
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

4.5. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Možnosti financování energetických projektů
 • Obnovitelné zdroje energií, trendy a zkušenosti, představení nových technologií
Očekávaný vývoj odvětví energetiky

28. 4. 2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Nové technologie v odvětví energetiky
 • Financování energetických projektů
 • Alternativní zdroje energií
Očekávaný vývoj cen energií

12. 3. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen energií (ropy, plynu, uhlí, el.energie apod.)
 • Řízení rizik, Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Financování energetických projektů
 • Energetický management podniků
 • Alternativní zdroje energií

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem