Vážení přátelé,  

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 2.ročník odborné konference na téma :     

   „Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě“ 

která se koná dne 4. 12. 2019 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference: 

 •   Trendy leteckého průmyslu v ČR a ve světě
 •   Zkušenosti a názory představitelů leteckého průmyslu
 •   Inovace a nové technologie v leteckém průmyslu
 •   Industry 4.0., Digitalizace 4.0.,  Trendy automatizace a robotizace
 •   Možnosti snižování nákladů a zvyšování produktivity v leteckém průmyslu    
 •   Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 •   Výzvy a příležitosti v leteckém průmyslu
 •   Řízení kvality, výkonnosti a rizik v leteckém průmyslu
 •   Podpora inovací, nových technologií, investic a exportu leteckého průmyslu
 •   Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v leteckém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje leteckého průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců a dodavatelů v leteckém průmyslu,  zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji odvětví leteckého průmyslu a zavádění inovací a nových technologií.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině a bude simultánně tlumočena.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

 

Ing.Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference :

8:30 - 9:30 Registrace účastníků, Neformální setkání

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:15  Podpora rozvoje, inovací a investic leteckého průmyslu

 • Ing. Michal Janečka, Agentura CzechInvest

Trendy inovací a nových technologií v leteckém průmyslu, Názory a zkušenosti  představitelů leteckého průmyslu, Diskuse

 • Ing. Josef Kašpar, Předseda představenstva a generální ředitel,  Výzkumný a zkušební letecký ústav, a. s. , Prezident ALV
 • Oliver Stucky, Vice President & GM Honeywell Technology Solution CZ
 • Ing. Pavel Sobotka, Ředitel, Frentech Aerospace
 • Ing. István Szabó, Ředitel, Divize letecká a pokročilého řízení,  UNIS, a.s.
 • Ing. Lukáš Trzaskalik, Obchodní ředitel, Primoco UAV SE
 • Ing. Vojtěch Tůma, Czech Sport Aircraft a.s.  

11:15  – 11:30  Přestávka na kávu 

11:30 – 13:00  Továrna budoucnosti v leteckém průmyslu 

 • Ing. René Zahradník, Ředitel prodeje,  Siemens Industrial

Prezentace zkušeností, nových technologií a inovací v leteckém průmyslu 

 • Ing. Ondřej Valášek, Aerospace & Assembly Tools, Atlas Copco Eastern Europe
 • Ing. Marek Fiala, První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s.
 • Ing. Pavel Rak jr., Obchodní ředitel,   macmatic s.r.o.
 • Ing. Vladimír Bartoš,  Minerva Česká republika

Vývoj leteckého průmyslu v Rakousku a příležitosti spolupráce s českými firmami 

 • Ing. Martin Žák, Vedoucí kanceláře, Rakouské velvyslanectví 

12:45 – 13:30    Oběd

13:30 – 14:30   Digitalizace, Inovace, Nové technologie a výrobky dodavatelů a partnerů leteckého průmyslu  

 • Ing. Josef Svoboda, Ředitel společnosti DYTRON s.r.o.
 • Ing. Jiří Gerlich, Obchodní ředitel, Stříkací, lakovací a lepicí technika Graco, Media CZ

Financování inovací, nových technologií a projektů v leteckém průmyslu

 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna, a.s.

14:30 – 15:00  Příležitosti odbytu, exportu a spolupráce v leteckém průmyslu, Názory a zkušenosti účastníků, Diskuse,  Pozvaní hosté :  Představitelé dodavatelů, výrobců, obchodních společností, Ministerstev, leteckých společností a další zahraniční hosté.

15:00 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola. 

Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě – 3.ročník

2.12.2020 Brno, Quality Hotel Brno Exhibition Centre ( dříve Holiday Inn Brno )

Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě

4.12.2018 Brno, Holiday Inn

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX