Vážení přátelé,  

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na odbornou konferenci na téma :     

   „Očekávaný vývoj leteckého průmyslu v ČR a ve světě“ 

která se koná dne 4. 12. 2018 v Brně, v hotelu Holiday Inn

 

Hlavní tématické okruhy odborné konference: 

 •   Trendy leteckého průmyslu v ČR a ve světě
 •   Zkušenosti a názory představitelů leteckého průmyslu
 •   Inovace a nové technologie v leteckém průmyslu
 •   Industry 4.0., Digitalizace 4.0.,  Trendy automatizace a robotizace
 •   Možnosti snižování nákladů a zvyšování produktivity v leteckém průmyslu    
 •   Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 •   Výzvy a příležitosti v leteckém průmyslu
 •   Řízení kvality, výkonnosti a rizik v leteckém průmyslu
 •   Podpora inovací, nových technologií, investic a exportu leteckého průmyslu
 •   Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v leteckém průmyslu

Cílem konference je podpora rozvoje leteckého průmyslu a vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců a dodavatelů v leteckém průmyslu,  zástupců podniků a institucí, které se podílejí na rozvoji odvětví leteckého průmyslu a zavádění inovací a nových technologií.

Konference bude probíhat v češtině a angličtině a bude simultánně tlumočena.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

 

Ing.Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference  :

8:30 – 9:30  Registrace účastníků, Neformální setkání

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:00  Podpora rozvoje leteckého průmyslu

 • Ing. Vladimír Bärtl,  Náměstek Sekce zahraničního obchodu,Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

Podpora investic a inovací v leteckém průmyslu

 • Ing. Pavel Chovanec, Ředitel Divize investic, Agentura CzechInvest

Zkušenosti, názory, prezentace představitelů leteckého průmyslu, Diskuse

 • Giuseppe Giordo, Prezident a výkonný ředitel společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s. 
 • Ing. Milan Šlapák, Prezident společnosti General Electric pro Českou a Slovenskou republiku, Programový ředitel společnosti GE Aviation Czech
 • Duncan Van de Velde, Managing Director Europe & Russia, Bell Helicopter, Textron Aviation
 • Ilona Plšková, Generální ředitelka, Aircraft Industries  
 • Ing. Roman Planička, Ředitel podniku, LOM PRAHA s.p. ( v jednání )
 • Dr. Gerd Berchtold, CEO, EVEKTOR, spol. s r.o.

11:00  – 11:15  Přestávka na kávu

11:15 – 12:30   Prezentace zkušeností, nových technologií a inovací v leteckém průmyslu 

 • Ing. Pavel Sobotka, Ředitel, Frentech Aerospace
 • Ing. Radek Filip, Ředitel společnosti, ZALL JIHLAVAN airplanes s.r.o.
 • Bob Struijk, Vice President & Director FANUC Europe Corp
 • Ing. Jiří Kovář, Člen představenstva, UNIS, a.s.
 • Další řečník v jednání

12:30 – 13:30    Oběd

13:30 – 15:00   Inovace, nové technologie, výrobky a služby dodavatelů a partnerů leteckého průmyslu

 • Ing. Jiří Gerlich, Jednatel společnosti, Media CZ s.r.o.
 • Josef Svoboda, Ředitel společnosti DYTRON s.r.o.
 • Arne Springorum, CEO, QUEST program director, HE Consulting s.r.o.
 • Ing. Michael Hégr, Ředitel, Minerva Česká republika
 • Další řečníci a společnosti v jednání 

15:00  – 15:15  Přestávka na kávu

15:15 – 16:30 Příležitosti odbytu a exportu leteckého průmyslu, Názory a zkušenosti, Diskuse

Pozvaní hosté :

Představitelé : Agentury CzechTrade, Představitelé aerolinek, leteckých a dopravních  společností a další zahraniční hosté.

16:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola, 1. Cena víkendový pobyt v Alpách pro dvě osoby v hotelu ALPENHOF.

 

 

Informace pro účastníky:

Závazné přihlášky budou evidovány v došlém pořadí a zařazovány až do vyčerpání kapacity sálu.

Účastnický poplatek činí 4.900 Kč (včetně DPH). V případě účasti 2 a více osob z jedné společnosti, získáte slevu 1000 Kč. (2 a více účastníků z jedné společnosti 3.900 Kč na osobu včetně DPH). V ceně účastnického poplatku je účast na konferenci, oběd, občerstvení, včetně závěrečného pohoštění s ochutnávkou moravského vína, sborník s příspěvky řečníků, propagační materiály, studie vývoje leteckého  průmyslu.

Poplatek poukažte laskavě nejpozději do 2. 12. 2018 na účet u České spořitelny,
Účet: 2052770399/0800
Variabilní s.: IČO společnosti
Daňový doklad Vám bude předán při prezenci.

Přihlašovací formulář

Zadejte IČ pokud se vaše společnost už se dříve účastnila některé konference

Společnost

Chci odebírat newsletter

Účastníci za Vaši společnost

Přidat dalšího

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
Jednatel : Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX