Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 8.ročník odborné konference na téma:

"Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě"

která se koná dne  26. 10. 2011 v Brně hotelu Holiday Inn

Hlavní tématické okruhy odborné konference:

 • Zkušenosti a názory představitelů automobilového průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Řízení kvality, výkonnosti a rizik v automobilovém průmyslu
 • Řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce
 • Optimalizace výrobních nákladů v automobilovém průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Cílem konference je vzájemná výměna zkušeností a názorů představitelů výrobců vozidel, výrobců dílů a příslušenství, ekonomů, odborníků a zástupců podniků, které se podílejí na rozvoji automobilového průmyslu.

Konference bude tlumočena do anglického jazyka.

Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná

Těšíme se na setkání s Vámi

S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

 

Program konference :
 
9:00 - Slavnostní zahájení
 
9:05 – 11:00 Vývoj ekonomiky v ČR a ve světě a dopad na automobilový průmysl, Trendy automobilového průmyslu v ČR a ve světě,  Strategie výrobců automobilů, požadavky na dodavatele, Názory a zkušenosti představitelů výrobců automobilů, Diskuse 
 • Ing. Pavel Řežábek, Ph.D., Člen bankovní rady a vrchní ředitel České národní banky,
 • Ing. Antonín Šípek, Ředitel Sdružení automobilového průmyslu ČR, 
 • Ing. Martin Červeňanský, Združenie automobilového priemyslu SR 
 • Ing. Bohdan Wojnar, Člen představenstva, ŠKODA AUTO, a.s. 
 • Ing. Pavel Hortlík, Výrobní ředitel společnosti Futaba Czech, s.r.o. - hlavní dodavatel TPCA  
Strategie rozvoje automobilového průmyslu Ruské federace a možnosti založení společných podniků na území zvláštních ekonomických zón RF

 • Alexandr Vladimirovič Turov, Obchodní rada Ruské Federace v ČR
11:00 – 11:15 Přestávka na kávu
 
11:15 – 12:30 Názory a zkušenosti představitelů výrobců nákladních automobilů a autobusů  
 • Ing. Pavel Pachovský, Generální ředitel, IVECO CZECH REPUBLIC 
 • Ing. Miroslav Křížek, Ředitel strategických projektů, Člen Představenstva TATRA, a. s. 
 • Ing. Marián Lipovský, Člen představenstva, ZETOR TRACTORS a.s.
 
2011 Global Auto Executive Survey  
 • Ing. Jan Linhart, Partner, KPMG Česká republika 
Efektivita obchodu v 21. století  
 • Ing. Petr Hampejs, Microsoft Česká republika 
12:30 – 13:30    Oběd
 
 
13:30 – 15:00 Názory a zkušenosti dodavatelů v automobilovém průmyslu  
 • Ing. Michal Nosek, Předseda představenstva a generální ředitel, Plastika a.s. 
 • Ing. Jan Pýcha, Generální ředitel, BRANO a.s.
Rychlá a flexibilní reakce na změny v plánování v automobilovém průmyslu  
 • Ing. Michael Hégr, Minerva Česká republika, a.s. 
Podpora firemního rozhodování a partnerské kooperace
 • Ing. Ján Zajíc, Managing Director Clever Decision, spol. s r.o.
Facility Management – možnosti úspory nákladů  
 • Ing. Otakar Kvapil, jednatel a výkonný ředitel, KAF Facility, s.r.o.
Podpora vývoje a inovací u dodavatelů v automobilovém průmyslu 
 • Ing. Vilém Patloka, Ředitel společnosti SC&C Partner
Zvyšování efektivnosti u dodavatelsko odběratelských vztahů 
 • Ing. Zdeněk  Vejvoda, jednatel společnosti Neuran s.r.o. 
Rizikovost exportních teritorií z pohledu úvěrové pojišťovny 
 • Ing. Július Kudla, Předseda představenstva a generální ředitel,Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a.s.
15:00 – 15:15   Přestávka na kávu
 
15:15 - 17:00 Zavádění inovací, Podpora rozvoje automobilového průmyslu, Možnosti zvyšování produktivity, Spolupráce výrobců, dodavatelů, podpůrných organizací a společností v automobilovém průmyslu 
 • Ing. Ladislav Glogar, Výkonný ředitel,Moravskoslezský Automobilový Klastr 
 • Ing. Aleš Plíhal, ředitel společnosti, ESAB VAMBERK, s.r.o.
 • Miloslav Kořínek,  ISCAR ČR s.r.o.
 • Ing. Petr Havlík, vedoucí útv.obchodu a marketingu, SWELL,spol. s r.o.
 • Ing. Luděk Kovář, Ph.D., technický ředitel, MECAS ESI s.r.o.
 • Ing. Zdeněk Haumer, Festo, s.r.o., 
 • Bohuslav Černý,  SCHOELLER ARCA SYSTEMS s.r.o.
 • Ing.Tomáš Budař, CTP Invest, spol.s.r.o. 
Trendy vývoje na trhu automobilů v USA, Asii a Evropě  
 • Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D., Ekonom
17:00 Raut s ochutnávkou moravského vína
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 16. ročník

23.10.2019 Brno, Holiday Inn

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 15. ročník

24.10.2018 Holiday Inn, Brno

Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 14. ročník

25.10.2017 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě - 13. ročník

19.10.2016 Holiday Inn, Brno

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 12. ročník

21.10.2015 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 11. ročník

22. 10. 2014 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 10. ročník

23. 10. 2013 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě – 9. ročník

24. 10. 2012 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Strategie výrobců a dodavatelů v automobilovém průmyslu
 • Podpora inovací a vývoje nových výrobků
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

20. 10. 2010 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

21.10.2009 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu

30.10. 2008 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a ve světě
 • Názory a zkušenosti představitelů automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Očekávaný vývoj odvětví obchodu

28.05.2008 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
 • Řízení značky a marketingová strategie
Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě

31. 10. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Perspektivy automobilového průmyslu
 • Podpora rozvoje automobilového průmyslu
 • Zvyšování produktivity v automobilovém průmyslu
 • Spolupráce výrobců, dodavatelů a podpůrných společností v automobilovém průmyslu
Trendy v odvětví obchodu v ČR a SR

17. 5. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Názory a zkušenosti představitelů obchodních řetězců a dodavatelů
 • Zvyšování produktivity v odvětví obchodu prostřednictvím ICT
 • Efektivní logistika v dodavatelsko odběratelském řetězci
 • Expanze obchodní firmy na zahraniční trhy
Zvyšování produktivity průmyslových podniků

25. 4. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Zvyšování produktivity průmyslových podniků
 • Efektivní logistika a řízení výroby
 • Využití nových technologií a IT
 • Názory a zkušenosti představitelů průmyslových podniků
Očekávaný vývoj cen fosilních paliv

28. 3. 2007 Brno, Holiday Inn

 • Trendy a predikce vývoje cen ropy, plynu a uhlí
 • Zajištění proti výkyvům cen energií
 • Energetický management podniků
 • Zvyšování efektivnosti a produktivity energetických společností

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX

chci se stát partnerem