Telefonní číslo tel.: +420 777 635 758

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vám poděkovat za přijetí pozvání a účast na 15. ročníku odborné konference na téma

"Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a střední Evropě",,

která se koná dne 4. 3. 2020 v Brně v hotelu Quality Hotel Brno Exhibition Centre.


Rádi bychom poděkovali všem řečníkům, kteří přijali pozvání.

Poděkování patří partnerům konference společnostem :


SIEMENS, Česká spořitelna, KPMG Česká republika, Dytron, OSC, Teplárny Brno, UCHYTIL,
EKOL Brno, GENTEC CHP, KOMTERM, TEDOM, NESS, ŠKO ENERGO.


Konference se koná s podporou Teplárenského sdružení ČR, Svazu moderní energetiky a COGEN Czech


Mediálním partnerem se stal magazín PRO-ENERGY


Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.


S úctou a přáním mnoha úspěchů

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Konference s.r.o.
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
www.konference.org

Program konference : 

8:30 – 9:30   Registrace účastníků - neformální setkání

9:30 - Slavnostní zahájení

9:35 – 11:15 Energetická a surovinová strategie  

 • Představitel Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ( řečník v jednání ) 

Trendy a vývoj ekonomiky v ČR a ve světě

 • Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Trendy a očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a ve světě, Názory a zkušenosti, Diskuse 

 • Ing. Petr Kubín, Ph.D., Head of Corporate Strategy,  ČEZ, a.s. 
 • Ing. Jiří Feist, Member of the Board, Chief Strategy Officer, EP Power Europe, a. s.
 • Mgr. Tomáš Drápela, Předseda Teplárenského sdružení ČR
 • Ing. Vladimír Štěpán, Jednatel, ENAS, s.r.o. 
 • Ing. Michal Šnobr, Analytik a poradce společnosti J&T pro energetiku
 • Ing. Vladimír Kubeček, Energetický specialista, Centrum ekonomiky regulovaných odvětví, VŠE v Praze

11:15 – 11:30  Přestávka na kávu 

11:30 – 12:45   Inovace a nové technologie v odvětví energetiky 

 •  Ing. Martin Panáč, SIEMENS 

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství 

 • Ing. Petr Fajmon, MBA, Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.  

Očekávaný vývoj energetiky, E-mobilita 

 • Ing. Milan Poddaný, Vedoucí – Energetické služby a management, ŠKO ENERGO s.r.o.  

Průmysl 4.0 a obnovitelné zdroje 

 • JUDr. Robert Vinický, Předseda představenstva, Local Energies, a.s., Člen Skuiny E.ON

Trendy vývoje cen energií na Českomoravské komoditní burze Kladno  

 • Ing. Jaromír Čermák, Místopředseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

12:45 – 13:30  Oběd

 

13:30 – 15:30  Trendy kombinované výroby elektřiny a tepla  

 • Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství 

 • Ing. Jiří Vecka, Ph.D., Teplárenské sdružení ČR 

Zkušenosti z projektů výstavby JE, budoucnost jádra a příležitosti pro průmysl  

 • Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Přínosy digitální transformace v energetickém průmyslu

 • Ing. Luděk Michera, Obchodní ředitel, DYTRON s.r.o.

Trendy zpracování průmyslového odpadu s potenciálem využití pro výrobu energie 

 • Ing. Petr Marek, Technický ředitel, Marius Pedersen a.s. 

Trendy financování energetických projektů energetických a průmyslových firem 

 • Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna 

Podpora a příležitosti exportu v odvětví energetiky

 • Ing. Neklan Coufal,  Agentura CzechTrade 

Dynamická stabilita elektrizační soustavy jako kritérium energetického mixu Česká 

 • Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting, s.r.o.   

 

15:30 Závěrečné pohoštění s ochutnávkou moravského vína, Tombola

 

Věříme, že konference bude pro představitele energetiky přínosná a přispěje k další spolupráci a rozvoji odvětví energetiky.

Doc. Ing. Tomáš Holub, Ph.D., Člen bankovní rady České národní banky

Trendy vývoje ekonomiky v ČR a ve světě

Ing. Jiří Feist, Member of the Board, Chief Strategy Officer, EP Power Europe, a. s.

EPH – Climate Strategy

Ing. Vladimír Štěpán, Jednatel, ENAS, s.r.o.

MÁ ČR DVĚ SEK?

Ing. Michal Šnobr, Analytik a poradce společnosti J&T pro energetiku

Německo základní kámen vývoje energetik zemí CEE

Ing. Vladimír Kubeček, Energetický specialista, Centrum ekonomiky regulovaných odvětví, VŠE v Praze

Světové trendy v energetice a státní energetická strategie

Ing. Petr Fajmon, MBA, Generální ředitel, Teplárny Brno, a.s.

Zkušenosti s modernizací a zaváděním inovací v teplárenství

Ing. Milan Poddaný, Vedoucí – Energetické služby a management, ŠKO ENERGO s.r.o.

Elektromobilita - nároky na infrastrukturu CO2 neutralita - požadavek zákazníka

JUDr. Robert Vinický, Předseda představenstva, Local Energies, a.s., Člen Skuiny E.ON

Průmysl 4.0 a obnovitelné zdroje

Ing. Jaromír Čermák, Místopředseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno

Energetický trh Českomoravské komoditní burzy Kladno

Ing. Milan Šimoník, Ředitel, COGEN Czech

Očekávaný vývoj energetiky v ČR a střední Evropě Kladno

Ing. Jiří Vecka, Ph.D., Teplárenské sdružení ČR

Trendy a očekávaný vývoj v teplárenství

Ing. Zdeněk Šíma, Director of RACE, Rosatom Central Europe

Rosatom role in the present nuclear industry

Ing. Luděk Michera, Obchodní ředitel, DYTRON s.r.o.

Přínosy digitální transformace v energetickém průmyslu

Ing. Ladislav Dvořák, CSc., Česká spořitelna

Spolupráce České spořitelny s finančními institucemi EU

Ing. Neklan Coufal, Agentura CzechTrade

Podpora a příležitosti exportu v odvětví energetiky

Doc. Ing. Jaroslav Pospíšil, CSc., Protection & Consulting, s.r.o.

Dynamická stabilita kritérium mixu v ČR
Erste Group

Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group, jednoho z předních poskytovatelů finančních služeb ve střední a východní Evropě. Česká spořitelna je moderní banka orientovaná na drobné klienty, malé a střední firmy a na města a obce. Nezastupitelnou roli hraje také ve financování velkých korporací a v poskytování služeb v oblasti finančních trhů. Finanční skupina České spořitelny je počtem přes 5,3 milionu klientů největší bankou na trhu.

Siemens

Siemens patří mezi největší technologické firmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu a zárukou inovativních technologií. Se svými více jak 13 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku. Portfolio Siemens pokrývá řešení pro průmysl, energetiku, dopravu a veřejnou infrastrukturu, technologie budov a zdravotnictví. Český Siemens je průkopníkem v oblasti Průmyslu 4.0 a Smart Cities, v rámci kterých přináší zákazníkům komplexní digitální produkty a služby.

DYTRON

Společnost DYTRON s.r.o. nabízí více než 25 let zkušeností s poskytováním a nasazením CAD/ CAM/PLM systémů společnosti Dassault Systèmes. Poskytujeme jedinečné know-how v oblasti optimalizace firemních procesů. Opíráme se o vysoce kvalifikované a zkušené odborníky, kteří jsou prověřeni mnoha úspěšně realizovanými projekty. Svým zákazníkům pomáháme využívat systém pro řízení životního cyklu projektu, díky kterému efektivněji řídí projekty dodávek zařízení, jsou konkurenceschopnější a rychleji reagují na požadavky svých klientů. Zaměřujeme se na automobilový průmysl, letectví, elektroniku a energetiku.

EKOL

Skupina EKOL je flexibilní, rychle se rozvíjející česká společnost založená v roce 1991, která je v současné době respektovaným evropským výrobcem a dodavatelem zařízení na výrobu tepla a elektrické energie. Společnost je založena na aktivitách špičkových vědeckých pracovníků s dlouhodobými zkušenostmi v oboru. V současné době skupina dosáhla úrovně, kdy je schopna v oblasti energetiky zajistit projekci, konstrukci, výrobu, výstavbu a zprovoznění kompletních energetických celků a dostala se do čela předních evropských výrobců a dodavatelů energetických zařízení.

GENTEC CHP

Společnost GENTEC CHP s.r.o. je významným českým výrobcem kogeneračních, mikrokogeneračních a trigeneračních jednotek na zemní plyn, bioplyn a jiná paliva. Při vývoji a výrobě kogeneračních jednotek klademe důraz na flexibilitu a funkčnost konstrukčního řešení. Stejně tak je pro nás důležité férové jednání a partnerský přístup. S našimi zákazníky konzultujeme jejich záměry a pečlivě se věnujeme přípravě optimálního návrhu technického řešení instalace

Představení GENTEC CHP

KOMTERM

KOMTERM nabízí v oblasti energetiky ucelené portfolio vzájemně provázaných služeb k zajištění komplexní dodávky nejen tepelné energie s cílem uspokojit veškeré potřeby našich zákazníků. V poskytování služeb vycházíme ze svých zkušeností, které jsou koncentrovány ve firemním know-how a které se snažíme nabídnout našim zákazníkům. Důraz klademe především na oblast hospodaření s energiemi. Tato problematika se dostává po razantním růstu cen primárních energií do centra pozornosti mnoha firem. Jednoduchá a zjevná úsporná opatření jsou již většinou realizována.

KPMG

Společnost KPMG Česká republika patří mezi přední poskytovatele auditních, daňových, poradenských a právních služeb. K našim klientům patří komerční firmy, vládní instituce, subjekty veřejného sektoru a neziskové organizace. Vyžadují od nás konzistentní úroveň služeb, která čerpá z vysokých odborných kvalit, přehledu o dění v jednotlivých odvětvích a znalosti místních podmínek. Bližší informace naleznete na www.kpmg.cz

NESS Czech

Společnost NESS Czech s.r.o. je strategický partner pro KOMPLEXNÍ DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE. Pomáháme společnostem a organizacím identifikovat příležitosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodušeji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskými digitálními produkty a službami. Bližší informace a služby naleznete na www.ness.cz.

OSC

Společnost OSC, a.s. je dceřiná firma ČEZ, a.s. Portfolio zákazníků zahrnuje řada tuzemských i zahraničních zákazníků, představovaných zejména subjekty ze sektoru elektroenergetiky (elektrárny a teplárny na fosilní paliva, elektrárny jaderné a vodní, malé vodní elektrárny, energetické dispečinky, provozovatelé přenosové soustavy a distribučních soustav, provozovatelé zařízení pro výrobu a rozvod tepla). Bližší informace a naše služby naleznete na stránkách www.osc.cz

ŠKO-ENERGO

ŠKO-ENERGO je multiutilitní společnost, jejíž posláním je komplexní péče o největšího zákazníka, Škoda Auto, při zajištění jeho energetických potřeb. Současně pečuje o tepelnou pohodu obyvatel, podniků a institucí v Mladé Boleslavi a zajišťuje tak dobré podmínky pro jejich práci i soukromí. Bližší informace a služby naleznete na www.sko-energo.cz

TEDOM

TEDOM byl založen v roce 1991. Za čtvrt století se z malé firmy stala mezinárodní společnost s více než 500 zaměstnanci, která své výrobky prodává v desítkách zemi světa. Začínali jsme s jedním modelem kogenerační jednotky o výkonu 22 kW. Vzápětí přibyly další typy s vyššími výkony a vedle jednotek na zemní plyn jsme se pustili i do vývoje jednotek spalujících bioplyn. Dnes již nabízíme desítky kogeneračních jednotek na zemní plyn i bioplyn s výkonem do 10 MW. Kromě samostatných kogeneračních jednotek dodáváme i komplexní projekty na klíč.

TEplárny

Teplárny Brno, a.s. - Jsme městskou společností, která stabilně a spolehlivě zásobuje teplem zhruba 4000 odběrných míst v Brně. Mezi našimi odběrateli jsou AZ Tower, Masarykův onkologický ústav, polyfunkční objekt SONO Centrum, Vila Tugendhat, univerzity a pivovar, stejně jako další významné brněnské firmy a bezmála 95 tisíc domácností. V prosinci roku 2015 jsme si připomněli již 85. výročí od chvíle, kdy se na provozu Špitálka spustila kombinovaná výroba tepla a elektřiny pro Brno. Dnes jsou Teplárny Brno, a.s. se čtyřmi hlavními výrobními zdroji čtvrtou největší teplárenskou společností v ČR a největším odběratelem zemního plynu, který je naším primárním palivem.

Uchytil

Společně UCHYTIL s.r.o. se od roku 1994 zaměřujeme na kvalitní poskytování služeb v oboru Technického zařízení budov. Postupně jsme pouhou dodávku a montáž v tomto oboru doplnili o projekci a servis. Našim cílem bylo poskytovat komplexní služby, proto jsme postupně rozšířili nabídku i o stavební činnost. V současné době nám kvalitní zázemí a odbornost zaměstnanců dovolila začlenit se i mezi společnosti působící v oblasti energetiky. Veškerá činnost společnosti je zaměřena na komplexní služby, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníka.

CzechTrade

CzechTrade je agenturou na podporu exportu podřízenou Ministerstvu průmyslu a obchodu. Cílem agentury je usnadnit firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh a podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí. Bližší informace a služby naleznete na www.czechtrade.cz

Ing. Petr Mandelík, Ph.D.

Jednatel společnosti

tel: +420 777 635 758
e-mail: mandelik@konference.org

Mgr. Eva Hanáková

Asistentka týmu

Doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

Ředitel výzkumu a strategických analýz

Iniciály organizátora:
Konference s.r.o.
Sídlo: Brno 643 00, Zámecká 105/22
IČ: 26966301

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 2052770399/0800
IBAN CZ91 0800 0000 0020 5277 0399
SWIFT:GIBACZPXXXX