CORPORATE FINANCE 2012 - Financování Expanze firem

Vážení přátelé,   
 
dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9.ročník odborné konference na téma :
          
„CORPORATE FINANCE 2012 - Financování RůStu firem“
 
 
která se koná dne 20.6.2012 v Brně, v hotelu Holiday Inn
 
Hlavní tématické okruhy odborné konference:

Očekávaný vývoj ekonomiky, eura a kurzu koruny
Podpora investic a financování růstu firem
Jak najít optimálního finančního či strategického partnera
IPO, Emise dluhopisů, Venture Capital, Private Equity, Strategičtí partneři, Business Angels, Seed fond
Expanze prostřednictvím fúzí a akvizic a jejich financování
Současné trendy stanovení hodnoty firmy
Právní aspekty při financování expanze firem
Možnosti financování expanze do zahraničí, řízení kurzových rizik
Postup při Management buy-out
Očekávaný vývoj cen aktiv
Zkušenosti z finančního řízení a restrukturalizace podniku
Názory a zkušenosti představitelů podniků a investorů
 
Konference se zúčastní vlastníci firem, představitelé top managementu, finanční ředitelé, investoři a poskytovatelé kapitálu.Na konferenci budou prezentovány zkušenosti se získáním finančních zdrojů na expanzi firem.

Účastnící získají informace o možnostech a postupu získání kapitálu na expanzi společnosti, odpovědi na otázky například na co si  dát pozor při kapitálové expanzi do zahraničí, jak se počítá hodnota firmy, jak najít optimálního finančního či strategického partnera,  jak postupovat při managment buy-out apod. Tématem bude také očekávaný vývoj ekonomik, měnových kurzů, hodnoty aktiv a financování exportu a řízení rizik. Na konferenci budou představeny úspěšné zkušenosti českých firem při financování růstu hodnoty firem a nalezení strategických partnerů.  
 
V rámci konference bude možnost konzultací a přímého navázání spolupráce s poskytovateli kapitálu, investory a strategickými partnery.
 
Věříme, že účast na konferenci bude pro Vás a Vaši společnost přínosná.
 
Těšíme se na setkání s Vámi
 
S úctou a přáním mnoha úspěchů
 
Ing.Petr Mandelík, Ph.D.
 
Konference s.r.o.,
Zámecká 22, Brno
Tel.: +420 777 635 758
E-mail : mandelik@konference.org
Konference se koná s podporou
CVCA


Partneři
Apogeo ARC consulting Česká exportní banka, a.s. Česká spořitelna, a.s. CEES EG Citfin D&B Dantem Deloitte Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna Havel & Holásek Milestone Patria Corporate Finance, a.s. REDBAENK s.r.o. Topbio Zlaré rezervy


Mediální partneři
Brno Business 

Hlavní menu